Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys

Yleistä

Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenyhdistys. Paikallisyhdistyksen tarkoitus on edistää luonnonsuojelua ja luonnontuntemusta. Se toimii yhdyssiteenä yläsavolaisten luonnonharrastajien, -tutkijoiden ja suojelijoiden välillä. Yhdistys on Pohjois-Savon Luonnonsuojelupiirin jäsen ja se on toiminut Iisalmessa vuodesta 1952 lähtien. Luonnonystävät ylläpitää luontomuseota, joka toimii kulttuurikeskuksessa. Museo esittelee monipuolisesti Ylä-Savon alueen luontoa sekä jakaa tietoa luontokohteista, -poluista ja tapahtumista. Luontomuseo on yhdistyksen toiminnan keskus.

 

Hallitus (2018)

Puheenjohtaja
Jarmo Yliluoma
jyliluoma(miuku)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Anssi Rauha
anssi.rauha(miuku)iisalmi.fi

Rahastonhoitaja
Kai Jäderholm
jaderholmkai(miuku)hotmail.com 

Sihteeri
Jukka Väre 
jukka.vare(miuku)iisalmi.fi

Luontomuseonhoitaja
Jaana Jauhiainen
jjauhiainen(miuku)gmail.com

Muut jäsenet
Sirkka Immonen
sirkka_imm(miuku)hotmail.com

Sanna Huttunen

Jukka Jauhiainen

Leena Miettinen

Varajäsenet
Aaro Väänänen ja Marjatta Saarinen

Jaokset

Yhdistyksessä toimii seuraavat jaokset. Jaostojen vetäjät ovat:

Museojaos: Jaana Jauhiainen
Kasvijaos: Matti Tallgren
Lintujaos: Jarmo Yliluoma
Hyönteisjaos: Matti Tallgren
Nisäkäsjaos: Kai Jäderholm
Ympäristönsuojelujaos: Anssi Rauha
Sienijaos: Jukka Väre
Luonnonmaantieteellinenjaos: Jukka Väre

 

Yhdistyksen historia

Liiteistä löytyy yhdistyksen historiikki vuodesta 1952 lähtien.