Vuosikokous ja esitelmä Varanginvuonnon linnuista 21.11.

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen Iisalmen luontomuseolle, kulttuurikeskukseen ke 21.11.2018 klo 18.00.

 

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

  • Toimintasuunnitelma 2019
  • Talousarvio 2019
  • Henkilövalinnat (hallitus)

 

Kokouksen jälkeen Kai Jäderholm ja Jarmo Yliluoma kertovat sanoin ja kuvin viime kesän linturetkestään Norjan Varanginvuonolle.

 

Tervetuloa!

Allekirjoita kansalaisaloite "Avohakkuut historiaan"

Yhteisten metsiemme puolesta!

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite antaa suomalaisille tilaisuuden vaatia avohakkuista luopumista valtion metsissä.

Viime vuonna Suomessa hakattiin enemmän metsää kuin koskaan ennen. Avohakkuut tuhoavat maiseman ja hävittävät tuhansien metsälajien kodit. Aiemmin tavalliset lajit, kuten hömötiainen ja töyhtötiainen ovat nyt uhanalaisia. Mustikkaa kasvaa huomattavasti vähemmän kuin ennen.

Kansalaisaloitteen ovat tehneet Luonnonsuojeluliitto, BirdLife, Greenpeace, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö

Tietoa aloitteesta

Käy allekirjoittamassa aloite!

Tilanne nyt

Allekirjoita suovetoomus

Käy allekirjoittamassa suovetoomus!

Suoluontomme on kohdannut valtavia muutoksia. Suurimmat muutokset ovat metsätalouden ojitukset ja turpeen kaivaminen turvetuotantoon sekä aiemmin pellonraivaus. Nämä ovat suurin suoluontotyyppien ja -lajien uhanalaisuuden syy.

Suomen Luonnonsuojeluliiton vetoomus soiden puolesta löytyy täältä, allekirjoita!