Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Yhdistyksellä on useita tietosuojaselosteita. Esim. jäsenrekisteri, näyterekisteri. Tärkein ja laajin näistä on jäsenrekisterin tietosuojaseloste. Se löytyy alta. Muihin selosteisiin voit tutustua luontomuseolla halutessasi.

 

1. Rekisterinpitäjä

Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry

Kirkkopuistonkatu 9

74100 Iisalmi

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

p. 0405389194

 

Yhdistyksen henkilöjäsenet ovat myös toissijaisesti Suomen Luonnonsuojeluliiton ja piirijärjestön jäseniä. Yhdistyksen varsinainen jäsenrekisteri on yhteisrekisteri Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa. Yhdistys pitää myös omaa rekisteriä paikallisjäsenistä.

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaana Jauhiainen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

p. 0449236823

 

3. Rekisterin nimi

Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry:n jäsenrekisteri

 

4. Rekisteröidyt

Perusjäsenet, kunniajäsenet, paikallisjäsenet ja kannatusjäsenet. 

 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

●Varsinaisten jäsenten henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain § 11 vaatimukseen pitää jäsenluetteloa. Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja kohtuullisen ajan eroamisen jälkeen. Perusteena on yhdistyksen oikeutettu etu.

●Kunniajäsenet ja paikallisjäsenet ovat samassa asemassa kuin varsinaiset jäsenet.

●Kannatusjäsenten henkilötietojen käsittely perustuu itsestä antamiin tietoihin. Tietoja säilytetään kohtuullinen aika kannatusjäsenyyden päättymisen jälkeen. Perusteena on yhdistyksen oikeutettu etu.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenyyden, tukijoiden tai muun asiallisen yhteyden hallinnoiminen sekä osapuolten välisen suhteen ja siitä johtuvien velvoitteiden hoitaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lisäksi yhteydenpito, yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi esimerkiksi julkaisujen, uutiskirjeiden, kilpailujen ja arvontojen avulla.

Yhdistys voi käsitellä tietoja myös nykyisten ja tulevien palveluiden, toiminnan ja/tai tuotteiden suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja edelleen kehittämisen mahdollistamiseen sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin. 

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten muun muassa: - nimi - puhelin – sähköposti - osoite

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat rekisteröidyt itse ja Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenrekisteri josta luovutetaan tiedot yhdistykselle.

 

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta muualle.

 

9.  Tietojen suojaus

Kaikki tiedot säilytetään lukitussa kaapissa. Avaimen hallinta on puheenjohtajalla, taloudenhoitajalla ja museonhoitajalla.

 

10. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja yhdistyksellä voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja.

Tämän vuoksi tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt voivat vaihdella. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.

 

11. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä yhdistykseen saadakseen tiedoistaan yhteenvedon.  Yhdistys varmistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden ennen tietojen toimittamista. Yhteenvetoa ei toimiteta tietoturvasyistä sähköisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten ja vanhentuneiden tietojen korjaamista ja/tai poistamista sekä niiden käsittelyn rajaamista. Hänellä on lisäksi tietyissä tilanteissa oikeus kieltää tietojen käsitteleminen.

Mikäli rekisteröity on antanut suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin, hänellä on oikeus peruuttaa antamansa suostumuksen.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai hänellä on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojensa käsittelystä, pyydämme ottamaan sähköpostitse yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Yhdistys pyrkii aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli hän on kuitenkin tyytymätön henkilötietojensa käsittelyyn, niin hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

 

12. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli yhdistys muuttaa tätä selostetta, muutokset laitetaan näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, asiasta informoidaan myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla nettisivuille asiasta ilmoitus.